UN PROIECT EUROPEAN 2020-2025

Acțiuni demonstrative și diseminare pentru reducerea amprentei de carbon în creșterea ovinelor europene

Obiectiv:

Viața oilor verzi - life_1Reducerea cu 12% a amprentei de carbon a laptelui și a cărnii de oaie, asigurând în același timp durabilitatea fermelor.

Proiectul implică 5 țări europene: Franța, Irlanda, Italia, România și Spania, care reprezintă 47% și respectiv 63% din producția de carne și lapte de oaie din UE.

Context

Life Green Sheep - life_1Rumegatoare de mici dimensiuni, în special oile crescute pentru producția de lapte și carne, produc gaze cu efect de seră (GES) prin procesele lor fiziologice digestive.
Aceste emisii reprezintă 7,4% din emisiile globale de GES din activitățile antropice (FAO, 2017).

Cu toate acestea, studiile arată că fermierii au puține cunoștințe despre cum să reducă emisiile de GES.

 

Life Green Sheep - context_icon3 - 400Pe de altă parte, creșterea ovinelor poate regla clima prin stocarea de carbon în pajiști și garduri vii, printre altele. Acest lucru conferă crescătorii de ovine un rol important în atenuarea schimbărilor climatice și în menținerea viabilității fermelor. În sfârșit, studiile efectuate până acum în Europa arată că se pot face lucruri în cadrul fermelor de ovine, datorită unei variații semnificative a practicilor.

 

Life Green Sheep - Picture_Action5_option2 - 800Prin urmare, acestea sunt provocările proiectului LIFE GREEN SHEEP, al cărui obiectiv este reducerea amprentei de carbon a cărnii de oaie și a laptelui de oaie cu 12% în decurs de 10 ani, asigurând totodată sustenabilitatea fermelor, în 5 țări (Franța, Irlanda, Italia, România și Spania).

Acțiuni

Acțiunea 1: DEZVOLTARE

OBIECTIV:

Revizuirea, evaluarea comparativă și armonizarea instrumentelor de evaluare a emisiilor de GES și a indicatorilor de durabilitate la scară europeană.


Instrumente testate:
CAP’2ER® (Franța, Italia și România); ArdiCarbon (Spania); SheepLCA (Irlanda) și CarbonSheep (Italia).

IMPLEMENTARE:
 • Sarcina 1: Elaborarea unei metodologii comune pentru evaluarea emisiilor de GES

  • Compararea calitativă a instrumentelor
   (metodologie, domeniul de aplicare a evaluării, unitate funcțională, alocare, factori de emisie, date tehnice necesare etc.)

  • Compararea cantitativă a instrumentelor
   : 3 studii de caz pentru fiecare sistem de producție (ovine de lapte, ovine de carne) și pentru fiecare țară implicată în proiect.
 • Sarcina 2: Elaborarea unei metodologii comune pentru evaluarea performanțelor în materie de producție durabilă

  • Inventar
   a metodelor/indicatorilor existenți

  • Alegerea
   de indicatori comuni pe baza instrumentelor existente: DEO (Franța), ArdiCarbon (Spania) și instrumentul dezvoltat în cadrul proiectului iSAGE H2020.
 • Sarcina 3: Crearea și actualizarea instrumentelor

  • Adaptare
   a instrumentului CAP’2ER® la sistemele românesc și italian

  • Implementare
   a factorilor de emisie, a ecuațiilor, a noilor indicatori (dacă este necesar), integrarea parametrilor adaptați la contextul național
 • Sarcina 4 :Revizuirea și sinteza bibliografiei cu privire la pârghiile de acțiune.

Acțiune_1 VERTRevizuirea, evaluarea comparativă și armonizarea instrumentelor de evaluare a emisiilor de GES și a indicatorilor de durabilitate la scară europeană.

Acțiunea 2: FORMAREA

OBIECTIV:

Sensibilizarea și formarea consilierilor și a tehnicienilor cu privire la instrumente: context, metodologii, analiza rezultatelor și elaborarea de planuri de acțiune.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:
  Elaborarea unei
  kit de formare armonizat,
  care trebuie să includă
  :
  o prezentare a contextului și a proiectului, o prezentare a instrumentelor, a modulului de colectare a datelor, orientări privind analiza și interpretarea rezultatelor, strategii de comunicare și potențiale tehnici de atenuare.

 • Sarcina 2:
  Organizarea de
  sesiuni de formare
  pentru 143 de consilieri (întâlniri online/ fizice/ întâlniri combinate) .

Viața oilor verzi - Action-2 VERTSensibilizarea și formarea consilierilor și a tehnicienilor cu privire la instrumente: context, metodologii, analiza rezultatelor și elaborarea de planuri de acțiune.

Acțiunea 3: DEMONSTREAZĂ

OBIECTIV:

Crearea unui observator european al performanțelor de mediu și de durabilitate și a unor fișe de referință care să prezinte aceste rezultate pe tipuri de sisteme și pe regiuni.

Această acțiune va permite atingerea unui obiectiv de reducere cu 5% a emisiilor de GES la sfârșitul proiectului pentru aceste ferme demonstrative.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:
  Constituirea unui eșantion de
  1.355 ferme demonstrative
  • fiecare tip de sistem va fi suficient de bine reprezentat ca număr, iar eșantionul va include în special ferme de formare de nivel liceal.

 • Sarcina 2:

  Implementarea

  a unei evaluări simple
  în cele 1 355 de ferme demonstrative din Europa.

 • Sarcina 3:

  Analiza și sinteza rezultatelor
  :
  • să determine nivelul de eficiență ecologică și de durabilitate a exploatațiilor agricole

Viața oilor verzi - Action_3 VERTCrearea unui observator european al performanțelor de mediu și de durabilitate și a unor fișe de referință care să prezinte aceste rezultate pe tipuri de sisteme și pe regiuni.

Acțiunea 4: INOVAȚI

OBIECTIV:

Evaluarea performanțelor de mediu și de durabilitate ale unui eșantion de ferme (cunoscute sub denumirea de ferme inovatoare), dezvoltarea și promovarea fermelor cu emisii reduse de carbon prin demonstrarea fezabilității pârghiilor de acțiune în condiții reale.

Scopul va fi acela de a evalua beneficiile tehnice, de mediu și economice ale adoptării acestor practici de reducere la nivel de fermă și de a verifica atingerea obiectivului de reducere de 12% pentru aceste ferme.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:

  Constituirea eșantionului
  din cele 282 de ferme inovatoare din Europa
  • fiecare tip de sistem va fi reprezentat, iar eșantionul va include, în special, ferme de pregătire pentru licee și ferme experimentale.

 • Sarcinile 2, 3 și 4:

  Implementarea

  a unei evaluări detaliate
  în cele 282 de ferme inovatoare din Europa.
 • Sarcina 5:
  Analiza și rezumatul rezultatelor
  , calcularea câștigurilor de mediu, economice și sociale:
  • analiza rezultatelor primului și celui de-al doilea diagnostic,
  • calculele privind economiile de GES obținute în raport cu obiectivul de -12%,
  • calcularea altor beneficii de mediu, economice și sociale,
  • prioritizarea pârghiilor de acțiune în funcție de creșterea sistemelor de producție și a condițiilor pedoclimatice,
  • rezumatul planurilor de acțiune, impactul, fezabilitatea și limitele acestora.

Viața oilor verzi - Action-4 VERTEvaluarea performanțelor de mediu și de durabilitate ale unui eșantion de ferme (cunoscute sub denumirea de ferme inovatoare), dezvoltarea și promovarea fermelor cu emisii reduse de carbon prin demonstrarea fezabilității pârghiilor de acțiune în condiții reale.

Acțiunea 5: PROMOVAREA

OBIECTIV:

Sintetizarea și formalizarea tuturor cunoștințelor dobândite prin acest proiect LIFE Green Sheep, precum și definirea strategiei naționale de comunicare și a parteneriatelor care urmează să fie construite pentru implementarea unui plan de carbon și dezvoltare durabilă pentru toate părțile interesate din amonte.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:

  Național

  naționale de acțiune
  • să enumere pârghiile identificate în
   Acțiunea 4
   și rezumați avantajele/limitele și impactul acestora,
  • să elaboreze un plan de acțiune național.

 • Sarcina 2:

  Acceptabilitatea abordării de către fermieri și consilieri
  realizarea de sondaje online privind abordarea implementată.

 • Sarcina 3

  : Punerea în aplicare a unei strategii de parteneriat
  cu scopul de a disemina planurile de acțiune naționale:
  • să identifice argumentele pe care să le prezinte pentru a promova planurile de acțiune și abordarea,
  • să integreze aceste noi aspecte în procesul de consiliere
  • să construiască strategia pentru a crește numărul de consilieri și crescători implicați și pentru a crea noi parteneriate.

Viața oilor verzi - Action-5 VERTSintetizarea și formalizarea tuturor cunoștințelor dobândite prin acest proiect LIFE Green Sheep, precum și definirea strategiei naționale de comunicare și a parteneriatelor care urmează să fie construite pentru implementarea unui plan de carbon și dezvoltare durabilă pentru toate părțile interesate din amonte.

Abonați-vă la Newsletterul nostru