UN PROIECT EUROPEAN 2020-2025

Demonstration and dissemination actions to reduce the carbon footprint in European sheep farming

Obiectiv:

Viața oilor verzi - life_1Reducerea cu 12% a amprentei de carbon a laptelui și a cărnii de oaie, asigurând în același timp durabilitatea fermelor.

Proiectul implică 5 țări europene: Franța, Irlanda, Italia, România și Spania, care reprezintă 47% și respectiv 63% din producția de carne și lapte de oaie din UE.

Context

Life Green Sheep - life_1Small ruminants, in particular sheep farmed for milk and meat production, produce greenhouse gasses (GHG) through their physiological digestive processes.
These emissions represent 7.4% of global GHG emissions from anthropogenic activities (FAO, 2017).

However, studies show that farmers have little knowledge of how to reduce GHG emissions.

 

Life Green Sheep - context_icon3 - 400On the other hand, sheep farming can regulate the climate by storing carbon in grasslands and hedgerows among others. This gives sheep farming an important role in mitigating climate change and keeping farms viable. Finally, studies carried out up to now in Europe show that things can be done among sheep farms, thanks to a significant variability in practices.

 

Life Green Sheep - Picture_Action5_option2 - 800Therefore, these are the challenges of the LIFE GREEN SHEEP project, which objective is to reduce the carbon footprint of sheep meat and sheep milk by 12% within 10 years, while ensuring the farms’ sustainability, in 5 countries (France, Ireland, Italy, Romania and Spain).

Actions

Acțiunea 1: DEZVOLTARE

OBIECTIV:

Revizuirea, evaluarea comparativă și armonizarea instrumentelor de evaluare a emisiilor de GES și a indicatorilor de durabilitate la scară europeană.


Instrumente testate:
CAP’2ER® (Franța, Italia și România); ArdiCarbon (Spania); SheepLCA (Irlanda) și CarbonSheep (Italia).

IMPLEMENTARE:
 • Sarcina 1: Elaborarea unei metodologii comune pentru evaluarea emisiilor de GES

  • Compararea calitativă a instrumentelor
   (metodologie, domeniul de aplicare a evaluării, unitate funcțională, alocare, factori de emisie, date tehnice necesare etc.)

  • Compararea cantitativă a instrumentelor
   : 3 studii de caz pentru fiecare sistem de producție (ovine de lapte, ovine de carne) și pentru fiecare țară implicată în proiect.
 • Sarcina 2: Elaborarea unei metodologii comune pentru evaluarea performanțelor în materie de producție durabilă

  • Inventar
   a metodelor/indicatorilor existenți

  • Alegerea
   de indicatori comuni pe baza instrumentelor existente: DEO (Franța), ArdiCarbon (Spania) și instrumentul dezvoltat în cadrul proiectului iSAGE H2020.
 • Sarcina 3: Crearea și actualizarea instrumentelor

  • Adaptare
   a instrumentului CAP’2ER® la sistemele românesc și italian

  • Implementare
   a factorilor de emisie, a ecuațiilor, a noilor indicatori (dacă este necesar), integrarea parametrilor adaptați la contextul național
 • Sarcina 4 :Revizuirea și sinteza bibliografiei cu privire la pârghiile de acțiune.

Acțiune_1 VERTRevizuirea, evaluarea comparativă și armonizarea instrumentelor de evaluare a emisiilor de GES și a indicatorilor de durabilitate la scară europeană.

Acțiunea 2: FORMAREA

OBIECTIV:

Sensibilizarea și formarea consilierilor și a tehnicienilor cu privire la instrumente: context, metodologii, analiza rezultatelor și elaborarea de planuri de acțiune.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:
  Elaborarea unei
  kit de formare armonizat,
  care trebuie să includă
  :
  o prezentare a contextului și a proiectului, o prezentare a instrumentelor, a modulului de colectare a datelor, orientări privind analiza și interpretarea rezultatelor, strategii de comunicare și potențiale tehnici de atenuare.

 • Sarcina 2:
  Organizarea de
  sesiuni de formare
  pentru 143 de consilieri (întâlniri online/ fizice/ întâlniri combinate) .

Viața oilor verzi - Action-2 VERTSensibilizarea și formarea consilierilor și a tehnicienilor cu privire la instrumente: context, metodologii, analiza rezultatelor și elaborarea de planuri de acțiune.

Acțiunea 3: DEMONSTREAZĂ

OBIECTIV:

Crearea unui observator european al performanțelor de mediu și de durabilitate și a unor fișe de referință care să prezinte aceste rezultate pe tipuri de sisteme și pe regiuni.

Această acțiune va permite atingerea unui obiectiv de reducere cu 5% a emisiilor de GES la sfârșitul proiectului pentru aceste ferme demonstrative.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:
  Constituirea unui eșantion de
  1.355 ferme demonstrative
  • fiecare tip de sistem va fi suficient de bine reprezentat ca număr, iar eșantionul va include în special ferme de formare de nivel liceal.

 • Sarcina 2:

  Implementarea

  a unei evaluări simple
  în cele 1 355 de ferme demonstrative din Europa.

 • Sarcina 3:

  Analiza și sinteza rezultatelor
  :
  • să determine nivelul de eficiență ecologică și de durabilitate a exploatațiilor agricole

Viața oilor verzi - Action_3 VERTCrearea unui observator european al performanțelor de mediu și de durabilitate și a unor fișe de referință care să prezinte aceste rezultate pe tipuri de sisteme și pe regiuni.

Acțiunea 4: INOVAȚI

OBIECTIV:

Evaluarea performanțelor de mediu și de durabilitate ale unui eșantion de ferme (cunoscute sub denumirea de ferme inovatoare), dezvoltarea și promovarea fermelor cu emisii reduse de carbon prin demonstrarea fezabilității pârghiilor de acțiune în condiții reale.

Scopul va fi acela de a evalua beneficiile tehnice, de mediu și economice ale adoptării acestor practici de reducere la nivel de fermă și de a verifica atingerea obiectivului de reducere de 12% pentru aceste ferme.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:

  Constituirea eșantionului
  din cele 282 de ferme inovatoare din Europa
  • fiecare tip de sistem va fi reprezentat, iar eșantionul va include, în special, ferme de pregătire pentru licee și ferme experimentale.

 • Sarcinile 2, 3 și 4:

  Implementarea

  a unei evaluări detaliate
  în cele 282 de ferme inovatoare din Europa.
 • Sarcina 5:
  Analiza și rezumatul rezultatelor
  , calcularea câștigurilor de mediu, economice și sociale:
  • analiza rezultatelor primului și celui de-al doilea diagnostic,
  • calculele privind economiile de GES obținute în raport cu obiectivul de -12%,
  • calcularea altor beneficii de mediu, economice și sociale,
  • prioritizarea pârghiilor de acțiune în funcție de creșterea sistemelor de producție și a condițiilor pedoclimatice,
  • rezumatul planurilor de acțiune, impactul, fezabilitatea și limitele acestora.

Viața oilor verzi - Action-4 VERTEvaluarea performanțelor de mediu și de durabilitate ale unui eșantion de ferme (cunoscute sub denumirea de ferme inovatoare), dezvoltarea și promovarea fermelor cu emisii reduse de carbon prin demonstrarea fezabilității pârghiilor de acțiune în condiții reale.

Acțiunea 5: PROMOVAREA

OBIECTIV:

Sintetizarea și formalizarea tuturor cunoștințelor dobândite prin acest proiect LIFE Green Sheep, precum și definirea strategiei naționale de comunicare și a parteneriatelor care urmează să fie construite pentru implementarea unui plan de carbon și dezvoltare durabilă pentru toate părțile interesate din amonte.

IMPLEMENTARE:

 • Sarcina 1:

  Național

  naționale de acțiune
  • să enumere pârghiile identificate în
   Acțiunea 4
   și rezumați avantajele/limitele și impactul acestora,
  • să elaboreze un plan de acțiune național.

 • Sarcina 2:

  Acceptabilitatea abordării de către fermieri și consilieri
  realizarea de sondaje online privind abordarea implementată.

 • Sarcina 3

  : Punerea în aplicare a unei strategii de parteneriat
  cu scopul de a disemina planurile de acțiune naționale:
  • să identifice argumentele pe care să le prezinte pentru a promova planurile de acțiune și abordarea,
  • să integreze aceste noi aspecte în procesul de consiliere
  • să construiască strategia pentru a crește numărul de consilieri și crescători implicați și pentru a crea noi parteneriate.

Viața oilor verzi - Action-5 VERTSintetizarea și formalizarea tuturor cunoștințelor dobândite prin acest proiect LIFE Green Sheep, precum și definirea strategiei naționale de comunicare și a parteneriatelor care urmează să fie construite pentru implementarea unui plan de carbon și dezvoltare durabilă pentru toate părțile interesate din amonte.

Subscribe to our Newsletter