LIFE GREEN SHEEP: pentru o creștere durabilă și cu emisii reduse de carbon a ovinelor Primul webinar UE

Programul acestui webinar

– Implementarea agriculturii bazate pe carbon în Europa

– Prezentarea generală a proiectului LIFE Green Sheep

– ACV simplificată în creșterea ovinelor: compararea estimărilor privind amprenta de carbon din diferite instrumente

– Formarea a 143 de consilieri “carbon”

– Implicarea a 1.637 de ferme de ovine la nivel european

– Cum să diseminezi rezultatele proiectului și să informezi fermierii și consilierii pe scară largă?

– Agricultura de carbon și soluțiile bazate pe rezultate, un sistem inovator pentru stimularea inițiativelor de carbon și dezvoltarea agriculturii durabile

– Concluzie

Proiectul LIFE GreenSheep pe scurt

Acesta vă oferă o prezentare generală a proiectului: 5 acțiuni și cifre cheie pentru a atinge obiectivul LIFE GREEN SHEEP: reducerea cu 12% a amprentei de carbon a laptelui și cărnii de oaie, asigurând în același timp durabilitatea fermelor. Acțiuni demonstrative și de diseminare pentru reducerea amprentei de carbon în creșterea ovinelor în Europa.

O prezentare generală a proiectului LIFE GreenSheep

Acest document oferă detalii despre obiectivele și acțiunile desfășurate de-a lungul întregului proiect, precum și calendarul pentru o creștere durabilă și cu emisii reduse de carbon a ovinelor: dezvoltarea unui cadru european comun privind emisiile de gaze cu efect de seră, stocarea carbonului și performanțele de durabilitate, crearea unei dinamici naționale și europene. Formarea consilierilor și a tehnicienilor pentru metodele și instrumentele de evaluare, crearea unui observator de 1 355 de ferme demonstrative din Europa implicate într-o abordare durabilă și cu emisii reduse de dioxid de carbon, testarea pârghiilor de acțiune durabilă și cu emisii reduse de dioxid de carbon prin urmărirea a 282 de ferme inovatoare cu impact redus de dioxid de carbon din Europa, elaborarea de planuri de acțiune naționale.

Proiect ppt

Acest powerpoint oferă o prezentare sintetică, dar precisă a proiectului Life Green Sheep.

Afiș științific EAPP

LIFE Green Sheep : financing metode comune de estimare a impactului asupra mediului de la fermele de ovine.

Primele rezultate ale comparației calitative între instrumentele și metodologiile din cele 5 țări implicate în proiect, prezentate la conferința EAAP (Federația Europeană de Zootehnie).