Alberto Stanislao Atzori - Towards a European harmonized environmental assessment of sheep farming

Alberto Stanislao Atzori - mărturie 3 - 1000Alberto Stanislao Atzori este profesor asociat de nutriție animală la Departamentul de Științe Agricole al Universității din Sassari și face parte din echipa italiană a proiectului LIFE GreenSheep.

Alberto are o experiență solidă în evaluarea impactului sistemelor agricole asupra mediului și, în calitate de reprezentant al “Agriculture and Food Special Interest Group” din cadrul System Dynamics Society, are un interes deosebit în crearea unei abordări de modelare matematică pentru a ajuta la o mai bună înțelegere și la luarea deciziilor atunci când se confruntă cu sisteme complexe.

“…am decis să mă alătur “GreenSheep” deoarece cred că este necesară o viziune teritorială și europeană pentru a aborda impactul de mediu al fermelor de ovine, în special pentru a menține contactul între țările în care se practică creșterea ovinelor. Este foarte relevant. În această privință, Italia și, în special, regiunea Sardinia reprezintă cu siguranță o realitate importantă la nivel european.

În plus, oportunitatea unui astfel de proiect este de a interacționa cu instituțiile europene pentru a alinia punctele de vedere și a avea o perspectivă comună asupra cuantificării emisiilor, asupra identificării bunelor practici care trebuie adoptate la nivelul fermei pentru a aborda reducerea emisiilor și pentru a defini politici comune de mediu. În acest sens, proiectele anterioare la care am participat (SheepToShip și ForageForClimate) au contribuit semnificativ la dobândirea unei experiențe care va fi benefică pentru următorii pași în cadrul proiectului “GreenSheep”…”

În cursul celei de a 73-areuniune a Federației Europene de Zootehnie (EAAP), care a avut loc la Porto între 5 și 9 septembrie 2022, a prezentat rezultatele comparației dintre instrumentele de evaluare a amprentei de carbon utilizate în cadrul proiectului GreenSheep (Cap2ER, ArdiCarbon, CarbonSheep, SheepLCA).

“Obiectivul acestei comparații este de a menține particularitățile instrumentelor deja disponibile în Europa și utilizate la nivelul exploatațiilor agricole și de a le armoniza pentru a le face capabile să realizeze evaluări comparabile ale impactului asupra mediului pentru fermele de lapte și de carne. Acest lucru va deschide ușa pentru o discuție la nivel european cu valori aliniate de cuantificare a emisiilor, chiar și fără a construi un instrument european comun, care ar putea fi limitat la flexibilitatea și adaptabilitatea între țări și sisteme de agricultură.”

El a subliniat diferențele constatate între diferitele instrumente și a anticipat următorii pași ai proiectului în vederea unei mai bune armonizări a abordării la nivel european în fața unui public de experți interesați.

“…Comparația ne-a arătat că instrumentele au realizat estimări foarte asemănătoare ale emisiilor agricole. În special pentru furajele produse și achiziționate în cadrul fermei și a energiei. Unele diferențe între instrumente, au fost legate de calcularea emisiilor provenite din gestionarea gunoiului de grajd și a metanului enteric, din cauza abordării pe care fiecare instrument o folosește în estimarea lor.

Următoarea etapă, în curs de desfășurare, va consta în armonizarea abordărilor și a coeficienților de emisie pentru a obține estimări mai comparabile, menținând flexibilitatea fiecărui instrument în ceea ce privește adaptarea la sistemele agricole și la producțiile naționale sau regionale. Ulterior, după această etapă de dezvoltare, instrumentele vor fi utilizate pentru a evalua performanța fermelor demonstrative din diferitele țări implicate în proiect, în care vor fi promovate bunele practici de reducere a emisiilor în următorii 3 ani.”.