Viața Oaie Verde Mărturie 1Cătălin DRAGOMIR este directorul științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (IBNA), partener responsabil pentru România.

“Atunci când coordonatorul proiectului m-a invitat să mă alătur consorțiului celor 40 de parteneri, am considerat că ideea principală a proiectului LIFE Greensheep este foarte atractivă, deoarece reprezintă un exemplu foarte bun de extindere eficientă a rezultatelor cercetării.

De exemplu, preluarea rezultatelor cercetării de la nivelul fiziologiei animale și valorificarea lor la nivelul întregului sector, folosind o abordare specifică. Astfel, se stimulează transferul de tehnologie.

Mai exact, valorificarea rezultatelor din diverse domenii de cercetare, mai degrabă specializate (metabolismul rumenului, biotehnologii, resurse genetice) în evaluări ale ciclului de viață și ale întregii ferme, toate acestea în cadrul unui obiectiv care interesează întreaga societate: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

De asemenea, abordarea proiectului este nouă pentru sectorul zootehnic românesc (nu numai pentru sectorul ovinelor): este pentru prima dată când un instrument de evaluare atât de cuprinzător (CAP’2ER, IDELE….) este utilizat în România, este pentru prima dată când evaluările emisiilor de GES se fac la nivelul fermei și în mod sistematic, permite prima monitorizare pe scară largă a GES din fermele zootehnice (cu posibilitatea de a identifica principalii factori de influență), este pentru prima dată când măsuri specifice de reducere a GES vor fi aplicate pe scară largă, în cadrul unui sistem care permite un feed-back privind eficiența acestora, etc.

Este, de asemenea, interesant și provocator să lucrezi într-o asemenea diversitate de sisteme de producție de ovine (de exemplu, de la ferme de subzistență la ferme intensive foarte moderne), cu oameni cu diferite pregătiri profesionale etc. De asemenea, este dificil să se optimizeze între nevoia de a reduce amprenta ecologică a unei ferme și nevoia de a asigura reziliența economică a acesteia.

Nu trebuie să uităm niciodată că fermele de rumegătoare nu sunt doar afaceri și “poluatori”, ci au și un rol societal important: hrănesc populația, “completează peisajul”, oferă locuri de muncă categoriilor sociale mai puțin favorizate, susțin regiunile subdezvoltate etc. În timp ce le arătăm cum să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, scopul nostru este de a acorda atenție și eficienței economice și serviciilor sociale și de mediu pe care le oferă..