CONSILIERI TEHNICI FORMAȚI ÎN FIECARE ȚARĂ

143 de consilieri din rândul partenerilor tehnici sunt în curs de formare. După o prezentare a proiectului, participanții vor primi informații despre schimbările climatice și producția de ovine, legătura dintre amprenta de carbon, mediu și economie / sistemele de producție și amprenta de mediu și durabilitatea. Aceștia sunt apoi instruiți cu privire la instrumente, la tabelul de monitorizare pentru a supraveghea implicarea fermelor, la metodologia de elaborare a unui plan de acțiune și la tehnicile de atenuare. A fost elaborat un kit de formare armonizat, care este utilizat în cadrul cursurilor de formare.

Life Green SHeep News 1: Sesiune de formare de către Teagasc în Irlanda