În Irlanda, programul LIFE Green Sheep este condus de Teagasc, (Autoritatea pentru agricultură și dezvoltare alimentară) care este organismul național care oferă servicii integrate de cercetare, consultanță și formare pentru agricultură, industria alimentară și comunitățile rurale. Echipa Teagasc care lucrează la programul LIFE Green Sheep este formată din Dr. Tim Keady, Dr. Cathal Buckley, Dr. Lyubov Bragina și Dr. Kevin Hanrahan. Dr. Lyubov Bragina, care are un doctorat în știința mediului, este angajată în calitate de cercetător tehnolog în cadrul proiectului LIFE Green Sheep. Lyubov este responsabilă de operațiunile zilnice ale proiectului, inclusiv de analiza datelor de la fermă cu ajutorul modelului LCA Irish Sheep și de estimarea amprentei de carbon a producției de carne de oaie.

 

Ce aduce programul Life Green Sheep în organizația dumneavoastră?

Agricultura este cel mai mare contribuitor la emisiile de gaze cu efect de seră din Irlanda, reprezentând 37,5 % din totalul emisiilor naționale la nivelul întregii economii în 2020. Guvernul Irlandei a adoptat în 2021 o lege privind acțiunile climatice și dezvoltarea cu emisii reduse de dioxid de carbon, care stabilește obiective ambițioase de reducere cu 25% a emisiilor din sectorul agricol până în 2030. Se speră că proiectul Life Green Sheep poate oferi o cale pentru ca crescătorii de oi irlandezi să își reducă emisiile.

Care este viziunea dumneavoastră ideală pentru sectorul ovinelor din Irlanda peste 10 ani?

Sistemele irlandeze de producție de ovine joacă un rol important în producerea de alimente de înaltă calitate pentru o populație globală în creștere, pe un teren care, în general nu este adecvat pentru întreprinderi agricole alternative de producție de alimente. Menținerea peisajelor actuale de deal și de munte este considerată importantă din perspectiva mediului și a durabilității, precum și din perspectiva comunității rurale și a turismului. Sistemele de creștere a ovinelor de deal și de munte, care funcționează la un nivel adecvat de populare și care pășunează pe deal timp de până la 10 luni pe an, contribuie în mod semnificativ la menținerea unor habitate de înaltă calitate și a unei biodiversități bogate în specii.

Viziunea generală pentru sectorul ovinelor de câmpie este un sistem de producție de carne de miel de calitate superioară, bazat pe pășune, care produce carne care să satisfacă cerințele consumatorilor în mod rentabil. Viziunea pentru sectorul de deal este că acesta va fi sprijinit în primul rând pentru rolul său în menținerea mediului montan și de deal, pe lângă faptul că va produce miei de rezervă, fie pentru finisare între noiembrie și aprilie, fie ca înlocuitori prolifici de calitate pentru turmele de câmpie.

Care este în opinia dumneavoastră principala pârghie tehnică, pentru a îmbunătăți performanța de mediu a creșterii ovinelor în Irlanda?

Îmbunătățirea productivității efectivelor de animale, prin sănătatea animalelor, adoptarea unor diete care să producă mai puține emisii de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea gestionării gunoiului de grajd în ferme și optimizarea utilizării azotului chimic, utilizarea surselor de energie regenerabilă în ferme, implementarea unor practici care să favorizeze sechestrarea carbonului, cum ar fi plantarea de garduri vii.

 

Foto: Dr. Lyubov Bragina și Dr. Cathal Buckley