Următorul comitet de coordonare europeană va avea loc în Italia, în Sardinia, pe 7 și 8 martie 2023. În prima zi, participanții se vor întâlni pentru a discuta progresul principalelor acțiuni ale proiectului, în special dezvoltarea instrumentului comun de evaluare a gazelor cu efect de seră, compararea instrumentelor existente de evaluare a GES și dezvoltarea indicatorilor comuni de durabilitate. În cea de-a doua zi, echipa va vizita fermele locale producătoare de ovine și va face schimb de experiență cu fermierii locali, consilierii și părțile interesate din sectorul ovinelor.