Hugo Tamain este un crescător de oi Rava, din Noirétable, în centrul Franței, și se angajează să protejeze mediul înconjurător și să producă carne de calitate. El participă la programul european LIFE GREEN SHEEP cu cooperativa sa COOPAGNO. Împreună cu consilierul său, Anaïs Marteaux, acesta explică modul în care funcționează instrumentul de diagnosticare CAP’2ER, ce date sunt colectate și cum l-a ajutat să identifice bunele practici existente în ferma sa și progresele înregistrate în reducerea emisiilor de GES în cadrul fermei. Rezultatele arată volumul de gaze cu efect de seră emise în cadrul fermei și ceea ce poate fi captat de solurile fermei sub gardurile vii și pășunile permanente și temporare.