Jean-Baptiste Dolle

Jean-Baptiste Dolle

Jean-Baptiste Dollé se ocupă de peste 10 ani de problematica climatică în zootehnie. El a inițiat primele programe LIFE dedicate creșterii animalelor și gazelor cu efect de seră. El trece în revistă aceste diferite proiecte, legătura lor cu Life Green Sheep și ramificațiile viitoare.

“Activitatea de evaluare a emisiilor de gaze cu efect de seră a început la Institut de l’Elevage în 2010, odată cu apariția întrebărilor legate de impactul climatic al creșterii animalelor. Am făcut rapid legătura între emisiile de gaze cu efect de seră, sechestrarea carbonului și practici mulțumită bazelor de date care existau în cadrul organizațiilor de consiliere în domeniul creșterii animalelor. Aceste date ne-au permis să trecem de la ecuații și metode la un instrument operațional. Ideea Cap2er s-a născut în acel moment. Pe atunci era doar un instrument de excel, dar avea deja această vocație de a instrui, de a educa tehnicieni și crescători. De asemenea, am avut grijă să concepem de la început un instrument multicriteriu care să integreze și alte dimensiuni în afară de carbon: biodiversitate, calitatea apei, calitatea aerului.

De atunci, programele europene succesive, în special Life Carbon Dairy și Life Beef Carbon puse în aplicare cu sectoarele laptelui și cărnii de vită și mânzat, au permis să se creeze o emulație, să fie recunoscute de instituții (ministere, Comisie) – în special în funcție de participarea la diferitele COP – și să se consolideze adeziunea la acest instrument care este acum o aplicație informatică și care devine o referință la nivel european, dar și dincolo de zootehnie, integrând culturile agricole. De asemenea, continuăm să integrăm noi criterii și probleme de mediu, cum ar fi cele legate de fertilitatea solului sau de utilizarea de produse fitosanitare.

În același timp, cu sprijinul I4CE și al interprofesioniștilor CNIEL, INTERBEV și CNE, am implementat o metodologie de etichetare cu emisii reduse de dioxid de carbon care face posibilă certificarea și promovarea reducerilor de gaze cu efect de seră obținute prin CAP2ER. Astăzi, Life Green Sheep se dedică creșterii oilor. Acesta face parte dintr-un set de programe care merg în aceeași direcție: Life Carbon Farming, pentru a consolida metoda și evaluarea creditelor de carbon în agricultură, la scară europeană; Climate Farm Demo, pentru a disemina pe scară largă practicile și instrumentele cu emisii reduse de carbon; Climate Neutral Farm, inițiat de INRAE și axat pe metodele de evaluare, etc.

Provocarea noastră comună: să continuăm să diseminăm rezultatele acestei activități, chiar și în ferme, care arată că eficiența economică, tehnică și de mediu sunt complet compatibile.